Javne nabavke

Svi planovi, postupci, odluke i ugovori koje “Komunalne usluge” doo Podgorica sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama nalaze se na CeJN-u Direktorata za politiku javnih nabavki