O nama

Podaci o firmi

Naziv: Komunalne usluge d.o.o. Podgorica
Banka: Crnogorska komercijalna banka A.D. Podgorica
Žiro račun: 510-1040-24
PIB: 02407523
PDV: 30/31-03542

NAŠA DJELATNOST

Osnivač ,,Komunalne usluge’’ d.o.o. – Podgorica je Skupština Glavnog grada Podgorice. Društvo kao samostalni privredni subjekt egzistira od 01.06.2004.god.

Društvu sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalne usluge’’ Podgorica Osnivač je povjerio obavljanje komunalnih djelatnosti i to:
• održavanje javne gradske rasvjete
• održavanje svjetlosne signalizacije
• održavanje kablovske kanalizacije

Osnovna djelatnost Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalne usluge’’ – Podgorica je održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije. 

NAŠ CILJ

Osim osnovne funkcije javna rasvjeta i svjetlosna signalizacija moraju ispuniti i niz drugih zahtjeva kao što su: estetski izgled, stvaranje prijatnog ambijenta i vizuelnog komfora, ekonomičnost, pouzdanost, smanjenje troškova održavanja, mogućnost daljinskog upravljanja i sl.. U cilju stvaranja uslova za ispunjenje svih ovih zahtjeva, a u skladu sa važećim procedurama, u prethodnom periodu usvojene su Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i semaforske signalizacije na području Glavnog grada. Principi i opredjeljenja kojima smo se rukovodili pri izradi Programa rada za 2016.godinu su proistekli iz usvojenih Preporuka za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije na području Glavnog grada.

JAVNA RASVJETA

Jedna od osnovnih djelatnosti Društva sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalne usluge’’ – Podgorica je održavanje javne rasvjete. Ona obuhvata održavanje 34.871 rasvjetnih tijela, 23.004 raznih stubova, 135.000m optičkih kablova kao i održavanje energetske i tk infrastrukture. Pored osnovne djelatnosti odnosno kvalitetnog održavanja, ovo Društvo predlaže i realizuje razna tehnička rješenja u cilju uštede električne energije i kvalitetnijeg osvjetljenja.

0
Rasvjetnih tijela
0
Raznih stubova
0
Metara optičkih kablova

SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA

U Podgorici je semaforizovano 50 raskrsnica sa 48 semaforskih uređaja. U okviru modernizacije svjetlosne i zvučne signalizacije proširen je nadzorni centar za daljinsko upravljanje i monitoring sistema svjetlosne signalizacije, a u koordinaciji sa Sekretarijatom za saobraćaj, Komunalne usluge d.o.o. su postavile zvučne signalizatore za slabovida lica na 15 raskrsnica na teritoriji Glavnog grada. Ugrađena je dodatna računarska i video oprema, kao i softverske aplikacije za upravljanje saobraćajem i video nadzorom. Takođe, u okviru modernizacije svjetlosne signalizacije uspostavljen je sistem video nadzora na najfrekventnijim raskrsnicama u centralnoj zoni grada.

0
Semaforizovanih raskrsnica

TK I ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

U prethodnom periodu Glavni grad Podgorica je povjerio ,,Komunalne usluge’’ d.o.o. na održavanje tk i energetske kanalizacije. Održavanje tk i energetske kanalizacije obuhvata održavanje objekata koje su izgradili Glavni Grad i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

“Komunalne usluge” d.o.o. – Podgorica je telekomunikacioni operator na domaćem tržištu i posjeduje sopstvenu optičku mrežu na području Glavnog grada. Planiramo da u narednoj godini proširimo optičku mrežu kojom se optičko vlakno dovodi do poslovnih korisnika i spada u poslednju generaciju optičkih mreža – FTTP. Za razliku od većine kablovskih i internet operatera naše Društvo je vlasnik vrlo značajne tk i energetske infrastrukture na području Glavnog grada.

ODJELJENJE JAVNE RASVJETE I SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ZETA

“Komunalne usluge” d.o.o. Podgorica takođe se bavi održavanjem javne rasvjete, TK i energetske kanalizacije kao i svjetlosne signalizacije na teritoriji opštine Zeta