Evidencija rješavanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Slobodan pristup informacijama / Evidencija rješavanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

Ostala dokumenta vezana za evidencija rješavanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama možete pogledati na sljedećem linku:
https://komunalneusluge.me/evidencija-rjesavanja-po-zahtjevima-za-slobodan-pristup-informacijama/